Inloggen
decorationdecoration
placeholder

STICHTING WERKGROEP ENDOUROLOGIE

SWEN Logo

 

Geachte collegae, 

Inmiddels bestaat de SWEN ruim 25 jaar en heeft deze werkgroep stormachtige ontwikkelingen doorgemaakt. Was de focus in eerste instantie eerder gericht op niersteenbehandelingen, zo is later de echografie geïncorporeerd gevolgd door minimale invasieve chirurgische technieken en heeft de SWEN een voortrekkersrol genomen bij de introductie en evaluatie van de laparoscopie. Vandaag de dag is de SWEN onmisbaar bij het opstellen van richtlijnen voor laparoscopische en andere endoscopische ingrepen en speelt zij een belangrijke rol bij de opleiding voor dit soort technieken.

Naast het verzorgen van cursussen, workshops, hands-on trainingen en de Houtappel lezing spreekt de organisatie van en medewerking aan congressen en symposia wellicht het meest tot de verbeelding.

Sommigen zijn reeds donateur van de SWEN. Behalve dat u als donateur regelmatig op de hoogte gehouden wordt van de activiteiten van de SWEN, kunt u tegen korting participeren in cursussen.

Maar ook als niet donateur bent u uiteraard welkom op één van de door de SWEN georganiseerde activeiten. Bij cursusssen en workshops zal zoveel mogelijk informatie op deze website via de knop  'Naslagwerken' aan de deelnemers ter beschikking worden gesteld.

Specifieke informatie over het BLUS examen dat afgenomen wordt tijdens de jaarlijkse UPFRONT cursus is te vinden op:

www.traininginurology.com/blus


Stelt u het op prijs om regelmatig op de hoogte blijven van de activiteiten van de SWEN en/of wenst u donateur te worden, dan vint u onder de knop 'Donateurs' meer informatie. Mocht u daarenboven graag actiever participeren in de activiteiten van de SWEN dan vernemen wij dat eveneens graag.

Sinds 2012 is de SWEN-website volledig vernieuwd. Deze biedt nu nieuwe mogelijkheden zoals:

- Raadplegen naslagwerken = informatie van de cursus waaraan u heeft deelgenomen
- Raadplegen en aanleveren van laparoscopische en endourologische video's
- Up-to-date geinformeerde zijn over stand van zaken project Training in Urology


Met vriendelijke groet,

Harrie Beerlage
Voorzitter